ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees de Algemene Voorwaarden a.u.b. zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (info@tweedehandshulpmiddelen.nl).

De Algemene Voorwaarden van Tweedehandshulpmiddelen.nl zijn van toepassing op elk aanbod van Tweedehandshulpmiddelen.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Tweedehandshulpmiddelen.nl en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Tweedehandshulpmiddelen.nl, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. Tweedehandshulpmiddelen.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing.
De Algemene Voorwaarden zijn op de website van Tweedehandshulpmiddelen.nl te raadplegen, op te slaan en te printen.

Tweedehandshulpmiddelen.nl is een handelsnaam van Holland Medicals BV en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54357063.

BTW nummer: NL851273026B01
Sluiskade 1A
9601 AH Hoogezand


1. Totstandkoming van de overeenkomst

De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij Tweedehandshulpmiddelen.nl wordt geplaatst en deze bestelling door Tweedehandshulpmiddelen.nl digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

2. Prijzen en kosten

De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk – en zetfouten is Tweedehandshulpmiddelen.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3. Verzendkosten

Tweedehandshulpmiddelen.nl brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening bij bestellingen beneden van de € 500,-. De verzendkosten dient u te selecteren tijdens het bestelproces.
Verzendkosten naar het buitenland wijken af van de verzendkosten binnen Nederland en kunnen wij vooraf en na het plaatsen van de order opvragen bij onze vaste transportpartner. Indien u niet akkoord gaat met deze (extra) verzendkosten zullen wij de eventueel reeds geplaatste bestelling kosteloos annuleren.

4. Betaling

U kunt betalen via iDEAL of middels een factuur achteraf. De iDEAL betalingen verlopen via Mollie, daarom dient u hen als begunstigde te zien bij het betaalproces. Tweedehandshulpmiddelen.nl levert het artikel, nadat de betaling door haar is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat Tweedehandshulpmiddelen.nl de betaling heeft ontvangen.

5. Levering

Tweedehandshulpmiddelen verstuurt 90% van alle bestellingen met Transmission. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet (meer) voorradig zijn neemt Tweedehandshulpmiddelen.nl binnen 2 werkdagen contact met u op. Tweedehandshulpmiddelen.nl biedt de bestelde artikelen doorgaans binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij Koopman Transmission. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 14 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 14 dagen terug op uw rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.

Tweedehandshulpmiddelen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met Tweedehandshulpmiddelen.nl, bij gebreke waarvan Tweedehandshulpmiddelen.nl niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Productaansprakelijkheid

Tweedehandshulpmiddelen.nl is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u Tweedehandshulpmiddelen.nl hierover direct in te lichten, waarna Tweedehandshulpmiddelen.nl u (indien mogelijk) zal doorgeleiden naar de desbetreffende producent.

7. Retourneren & Ruilen

Indien (een deel van) de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourzendingen dienen vooraf via e-mail (info@tweedehandshulpmiddelen.nl) kenbaar gemaakt te worden.
Vermeld in de e-mail in ieder geval:

- naam
- ordernummer
- product
- reden van retour

Vervolgens zullen wij in overleg een retourafspraak maken met onze transporteur. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien u hierover een concrete afspraak hebt gemaakt met een van onze medewerkers. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Tweedehandshulpmiddelen.nl, indien van toepassing, binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug. Tweedehandshulpmiddelen.nl behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet transportwaardig aangeboden zijn voor retour. Tweedehandshulpmiddelen.nl behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd.

8. Overmacht

Tweedehandshulpmiddelen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Tweedehandshulpmiddelen.nl, afkeur van het product indien het niet voldoet aan de technische- of veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en transportstagnatie.

9. Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Tweedehandshulpmiddelen.nl (www.tweedehandshulpmiddelen.nl) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tweedehandshulpmiddelen.nl te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Tweedehandshulpmiddelen.nl is hiervan de auteursrechthebbende.

10. Klachten

Tweedehandshulpmiddelen.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan klantenservice@tweedehandshulpmiddelen.nl. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

11. Privacy

Tweedehandshulpmiddelen.nl vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Tweedehandshulpmiddelen.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Sappemeer op 18 april 2016.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Tweedehandshulpmiddelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel